Nasze znalezione znaleziska znaleziska kandydatów w przypadku znalezienia niskiego poziomu bezsenności, jak i ulepszonych wyników badań funkcji autonomicznych. В HIRREM Technology wspomaga mózg w samoregulacji, resetowanie tego, wspólne stawienie ze stresu i Tegeler powiedział, ue urazów współnia się do bezsenności.

Nasze znalezione znaleziska znaleziska kandydatów w przypadku znalezienia niskiego poziomu bezsenności, jak i ulepszonych wyników badań funkcji autonomicznych. В HIRREM Technology wspomaga mózg w samoregulacji, resetowanie tego, wspólne stawienie ze stresu i Tegeler powiedział, ue urazów współnia się do bezsenności.

San Antonio z UT i Wydziału Lekarskiego Teresy Lozano, jest jednym z epidemiologów przewodnika po Investacion. – Badanie wykazało znaczną władzę w statystykach – powiedział dr Satizabal. PoniewaŜ wyniki z próbki zostały powtórzone w równie małej próbce z próby, jest mniej mniej, że będzie czysto przypadek.

Dr Satizabal i dr Seshadri opublikowali wcześniej badanie w tomach głęboko w mózgu, które określają podświadomości potrzeb, takie jak apetyt i sleep. W tej nowej roli ludzie badali mózg, który jest dowodem zakupu dla świadomego myślenia.

Próbka do odkrycia pochodzi z 20 stron badanych w kohortach serca i Inwentarza starzenia w Konsorcjum epidemiologii genomu (LOAD) i brytyjskiego Biobanku. Próbka replikacji genetycznej programu augmentacji NeuroImaging poprzez konsorcjum metaanalizy (ENIGMA).

Zbadaj uprawnienia, w tym zmienność narzędzi do obrazowania mózgu między kohortami z powodu różnych analizatorów, sił pola i oprogramowania analitycznego. Pokazuje si wyspiarzy z Prince of European nowych.

„Próbujemy dodać inne pochodzenie etniczne do kohort CHARGE, w tym nasza populacja latynosów z Południowego Teksasu” – powiedział dr Seshadri.

Ódródło:

Odniesienie z czasopisma:

Hofer, E. i in. (2020) Genetyczne korelacje i ogólnogenomowe powiązaniastruktury korowej w probkach wspólne 22824 dorosłych. Nature Communications. .

„Http://www.news-medical.net/news/20200917/22640/French.aspx”,”200″,”OK”, „ Sprawdzone przez Emily Henderson, B.Sc. 17 września 2020 r

Pour des gens avec des insomnies continuelles, sommeil de la bonne nuit est vas © vasif. Skąd wiesz, czy objawy insomnies pourraient êЄtre there gês en é coutant po prostu propres ondes cé rales?

Les chercheurs jest świętym baptystą de forËt de Sillage ont conduit test kliniczny in montré des sympt40mes rĂ © duits d’insomnies et al amĂ © riorĂ © the fonction systémme de systémme de systémme nerveux u autonomous utilisant et bloation d’insomnies et al. L’Г © tude jest publikowane na l ‘© dition en ligne du 17 septembre du beer et du comportement de tourillon.

La haute dé © finition, refleksyjne używa electroencephalic relationsnelles (HIRREM) et base es sur ré sonance raclent des détecteurs pour Surviller des ondes cérébrales et lesifimes de loguire translate des friciel © cques na słyszalnych synów. lancent w temps réel.

Synowie są również dostępni na wkładkach dousznych i są wadami i natychmiastowym zwrotem dla interme diaire des dousznych. Ceci permet au beer łączy okazja d’écouter lui-méme, pour referer lui-méme w akustycznym wyglądzie.

The В «В sommeil is fondamental pour la sanctuary optim, guĂ © rison et bien-ГЄtre, В» a dit główny badacz dr Charles H. Tegeler, neurologii l’Г ‰ cole de Mécine de forĂt de Sillage, łączy się z częścią sanktuarium baptiste de force w Sillage.

В «В HIRREM już seulem nieleczniczym, interwencja non envahissante et neuromodulation therapy jest tutaj le brewer pour é quilibrer et s’apaiser. Trwające lata trwałe, trwałe i trwałe.

Asystentami technologicznymi HIRREM le beer auto-égler, sur la remise de ce qui peut avoir les configuration coincidences są tête de traumatisme et deension, na które ma on wnieść wkład aux insomnies, Tegeler a dit. Patrząc na konfigurację piwa changer de vitesse vers le reste amé lioré et hyperarousal ré duit sans l’activité aware et cognitive demanée.

Selon l’Académie amé ricaine de la mémé decine du sommeil, environment 30 Г 35% d’Américains ont remarque les insomnies, qui peuvent, by duire the expé rance de vie et augmentent le risque d “Г © vĂ © nements cardiovasculaires, d „Obé sité, z diabé et d’autres maladies.casa nova cena

To wszystko kompleksy 107 hommes adult et women avec le modé ré aux insomnies se se. Owrodowisko mo moitiĂ © rei interwencja de HIRREM, et placebo group a ree une interwencja active des sounds faits au hasard. Wszyscy z Was na głównym programie sommeil, et chacun a reu, 10, 60 lat na interwencji (HIRREM lub placebo), u stóp trzech semain.

Dans l’Ă © tude, des modified ont is enregistrĂs sur the index de gravitĂ © d’insomnies (ISI), instrument self-enregistrement pour é assessmenter des sympt40mes d’insomnies. Chercheurs ont gal © galement enregistrĂ © tętno i ciśnienie krwi d’analyser objectivement le autonomous cardiovascular regiment.

Dopiero do końca interwencji przodków i dodatkowych wizyt complé mentaires jusqué w grupie HIRREM cliniquement des ré ductions signicatives rapporté pour pour des symptommes d’insomnies. Quatre mois suivant interwencja, 78% ceux recevant HIRREM rapportĂ © aucun sympt40mes contribatifs d’insomnies.

Pojawiają się ont is galement montrĂ © des amĂ © liorationssequatives et trwałables dans le autonomous fonctionnement en travers des mesures przedmioty wielokrotności zmienności częstotliwości pracy serca (HRV) i wrażliwo jest §ons faë ©. HRV to biometryczny puissant, który r © flĂ © chit la santĂ © du systĂme nerveux autonomous, et BRS mierzy regulację ciśnienia krwi.

Dans cette é é tude, uczestnicy HIRREM to taient five plus podatni that le placebo pour avoir l’amé © lioration de leur HRV mesurĂ © comme rMSSD par 50%. Ils é taient é galement deux fois also pour avoir amé lioré © BRS par plus 50% porównanie z placebo.

Ces modyfikacje peuvent mener Г amé lioration Г long term des santé s cardiovasculaires des members, Tegeler a dit. N’y avait des é vĂ © nements dĂ © friendly pas sĂ © rieux, et moins 6% członków l’tu © tude a lchĂ ©.

Ces dé couvertes ajoutent przeznaczony jest do szybkiego rogalika pour neuromodulation et explicant qu’une brête interwencja avec stimulation acoustique en boucle locked e peut amérior le sommeil d’une voie signicative, tout en galement amction © liorant fĂ © © galement amction autonomiczny. Najważniejsza ważna alternatywa dla rodu souffrent des insomnies.В В “

M.D. Charles H. Tegeler, presidence de la neurologie, jest zbiorem Mécine de force de Sillage

Ódródło:

Odniesienie z czasopisma:

Tegeler, C.L. Tak W. (2020) Wysoka rozdzielczość, relacja, rezonans, lustrzane odbicie elektroencefaliczne (HIRREM) poprawia objawy i sekwencje autonomiczne w przypadku bezsenności: randomizowane, kontrolowane placebo badanie klinic. Mózg i zachowanie. .

„Http://www.news-medical.net/news/20200917/22640/Spanish.aspx”,”200″,”OK”, „ Sprawdzone przez Emily Henderson, B.Sc. 17 września 2020 r

Dla osób cierpiących na chroniczną bezsenność dobry sen jest nieuchwytny. Ale co, jeśli jeśli bezsenności nie można złagodzić po prostu słuchając fal mózgowych?

Innowatorzy w zdrowiu baptystów w lesie w lesie w lesie w klinice próbnej, która fikcja automatyzacji bodźca. Badanie czasu podróży z 17 września, mózg i zachowanie wróbel.

Wysokorozdzielcze, relacyjne, oparte na rezonansie aplikacje odruchów elektroencefalicznych (HIRREM)

Te pliki połączone z falami mózgowymi są natychmiastowe przy odtwarzaniu przez słuchawki douszne. To daje mózgowi na słuchanie siebie, słuchanie w lustrze akustycznym.

„Sen jest optymalnego zdrowia, leczenia i dobrego samopoczucia” – powiedział dr Bader, Charles H. Tegeler, kierownik neurologii w Wake Forest School of Medicine, część Forest Baptist Health. budzić.

„HIRREM to wyjątkowa nielekowa, nieinwazyjna interakcja neuromodulacji akustycznej, pomoc w utrzymaniu wsparcia i zamknięciu”. Był to długotrwałe korzyści w przypadku wyekstrahowanych poziomów bezsenności i poprawek obiektywnych wymiarów wymiarów funkcji autonomicznych ”.

Technologia HIRREM pomaga mózgowi w samoregulacji, przywracaniu, przywracaniu, co stało się spójnymi konfiguracjami traumy i stresu, stworzonymi dla przyczyniać się do insomnia – powiedział Tegeler. Konfiguracja mózgu ma obsesję na punkcie przejścia w kierunku lepszej kontroli i zmniejszonego pobudzenia bez wymagej pracy poznawczej.

Według akademii American Academy of Sleep Medicine, od 30 do 35% Amerykanów eksperymentów bezsenności, które mogą otrzymać doświadczenie życiowe i ryzyko chorób seryłośocy i choruko-naczyniowych.

W badaniu wzięło udział 107 dorosłych mężczyzn i kobiet z bezsennością od umiarkowanej do ciężkiej. Otrzymał około strony z HIRREM, grupa placebo otrzymała aktywną interakcję losowych tonów. Wszyscy uczestnicy marzą o strzeże dziennik, a każdy z nich otrzymał 10, 60 minutowych sesji interwencinn (HIRREM lub placebo) przez okres trzech tygodni.

W notowań odnotowano zmiany w Insomnia Severity Index (ISI), instruuje jedynego myizmu-informacji do oceny bezsenności. Badacze zarejestrowali również rytm serca i ciśnienie krwi, aby określić autonomiczną regulację sercowo-naczyniową.

Po sesji sesyjnych i odwiedzeniu do czterech miesięcy Później, badani na grupie HIRREM potępili kolejowe redukktory bezsenności. Cztery miesiące, które nastąpiły po interwencji, 78% osób otrzymujących HIRREM nigdy zgłosiło głównych poważniejszych bezsenności.

Wykazał również znaczącą, długotrwałą poprawę funkcji autonomicznej poprzez wiele wymiarów zmienności i wrażliwości (HRV) z baroreflex (BRS) z rytmu aconaron of lasaco. HRV jest potężnym biótrico, które może prowadzić do stanu zdrowia autonomicznego nerwowego, BRS mierzy normę tętniczego ciśnienia krwi.

W tym miesiącu ucznia HIRREM najprawdopodobniej przyjmowali placebo na mierzoną HRV, ponieważ rMSSD przeze mnie 50%. Byli też lub znalezione. Porównania do perfekcji BRS za pomocą ponad 50% w porównaniu z placebo.

Te zmiany mogą prowadzić do sprzedaży poprawek zdrowia sercowo-naczyniowego uczniów, powiedział Tegeler. Wystąpiły niegroźne działanie i wyszło mniej 6% uczestników badania.

Czy jesteś konkluduje? Nie dodać wstawki? Patelnia? Szybko za każdym razem burmistrz w neuromodulacji i wykażesz tu? N w skrócie est? Jest to ważna alternatywa dla ludzi, cierpiących na bezsenność

Charles H. Tegeler, Katedra Neurologii, Szkoła Medyczna Wake Forest

Ódródło:

Odniesienie z czasopisma:

Tegeler, C.L. Tak W. (2020) Wysoka rozdzielczość, relacja, rezonans, lustrzane odbicie elektroencefaliczne (HIRREM) poprawia objawy i sekwencje autonomiczne w przypadku bezsenności: randomizowane, kontrolowane placebo badanie klinic. Mózg i zachowanie. .

„Http://www.news-medical.net/opinion/a7c23f8d-6e51-4f7b-984b-dcfe17093723.aspx”,”200″,”OK”, „https://www.news-medical.net/news /20200917/22640/Italian.aspx”,”200″,”OK “,” Sprawdzone przez Emily Henderson, B.Sc. 17 września 2020 r

Dla osób z przewlekłą bezsennością dobry sen jest wymykający się spod kontroli. Ale co by było, gdyby objawy bezsenności można było złagodzić po prostu słuchając jego słowa fal mózgowych?

Naukowcy z Awake Forest Baptist Health przeprowadzili badanie kliniczne, które młode Lists mózg i zachowanie Gazeta.

Wysokie kwalifikacje, relacyjne, oparte na rezonansie lustrzane odbicia elektroencefaliczne wykorzystują czujniki skóry (HIRREM) of odbijania d i mózgowych algorytmy oprogramowania tłumaczenia wyktroencefaliczne wykorzystanie czujniki skóry (HIRREM) of odbijania d i mózgowych algorytmy oprogramowania do tłumaczenia wyktroencefaliczne algorytujów oprogramowania.

Te śmieszne z falami mózgowymi są natychmiastowo przelotowe przez słuchawki douszne. To daje mózgowi odpowiedź na słuchanie siebie, badanie go w lustrze akustycznym.

„Sen ma słowa znaczenie dla optymalnego zdrowia, leczenia i dobrego samopoczucia” – powiedział główny badacz, dr Charles H. Tegeler, kierownik neurologii w Awakening Forest School of Medicine, część Awakening Forest Baptist Health.

– HIRREM w wyjątkowa nielekowa, nieinwazyjna interwencja neuromodulatora akustycznego, która wspomaga regenerację i wyciszenie mózgu. Nasze oferty współpracujemy z przypadkami bezsenności, jak i znacznie lepszych wskaźników autonomicznych.

HIRREM technology wspomaga mózg w samoregulacji, resetowanie, co most się zablokowane wzorcem i stresu i urazów, które, jak się wzorcem, przyczynia się do bezsenności, powiedział Tegeler. Obserwuje się, me mózgowa przesuwa się w kierunku lepszej kontroli i wybrania Pobudzenia bez decyzji wyboru i poznawczej pracy.

Według American Academy of Sleep Medicine około 30 do 35% Amerykanów doświadczyło bezsenności, która może skrócić oczekiwaną długość życia i zwiększyć wzrost zdarzenie sercowo-naczyniowych, otny chzzyzy.

W badaniu wzięło udział 107 dorosłych mężczyzn i kobiet z bezsennością od umiarkowanej do ciężkiej. W HIRREM interwencję miejsca otrzymała, placebo zad aktywną interwencję losową. Wszyscy uczestnicy prowadzili codzienny dziennik snu i każdy otrzymał 10, 60-minutowych sesji interwencyjnych (HIRREM lub placebo) przez okres trzech tygodni.